top of page

ENVIA Sp. z o.o.

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, GDYNIA

 

wielobranżowy projekt wnętrz

inwestor:  Envia Sp. z o.o.
Opracowanie wykonane z arch. Mariuszem Budźko.

A R C H I T E K C I
bottom of page