OSIEDLE SŁONECZNY STOK, GDAŃSK

 

projekt budowlany i wykonawczy

realizacja: 2006r.
inwestor: Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego

 

Projekt wykonany w zespole autorskim

Art-Biuro Projektowe i Biuro Inwestycyjne RG

1/1
A R C H I T E K C I