top of page

ZESPÓŁ MIESZKLANO-USŁUGOWY, GDAŃSK


koncepcja, projekt budowlany

i wykonawczy

pow. użytkowa mieszkań: 11 400 m2
realizacja: 2007 r.
inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozstaje”

 

Projekt wykonany w zespole autorskim
Art-Biuro Projektowe i Biuro Inwestycyjne RG

 

A R C H I T E K C I
bottom of page